شمص تامین حامی صنایع نوین

شرکت شمص تامین
شرکت شمص تامین توسط پوشش ریسک و حمایت از ایده های خلاقانه و شرکت های نوپا در راستای تحقق پتانسیل های موجود، تجاری سازی ایده های نوآورانه، تکمیل سبد خدمات ارزش افزوده و هم‌افزایی در زنجیره ارزش فعالیت‌های خود اقدام نموده و با ایجاد شتاب دهنده ها به پرورش و تجاری سازی این ایده‌ها و خدمات پرداخته و بدین ترتیب هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد نمود که این امر به درآمدزایی بیشتر مجموعه و کار آفرینی موثر در سطح کشور خواهد انجامید.


درباره ما تیم مدیریت شرکت های همکار شرکت های تابعه

فعالیت‎های شمص تامین
شرکت شمص تامین از طریق حمایت و نیز خلق پروژه های نو آورانه در هر یک از حوزه های زیر بر مبنای جدیدترین یافته ها در راستای خلق ارزش برای ذینفعان خود و به موازات آن کمک به گسترش مرزهای فناوری کشور اقدام می کند. بدین منظور شرکت شمص تامین از طرق مختلف نظیر سرمایه گذاری، سرمایه پذیری، مشارکت، خلق پروژه، تاسیس شرکت و یا ایجاد ساز و کارهای اجرایی لازم به فعالیت در هریک از حوزه های یاد شده و خصوصا کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیشتازی و خلق ارزش افزوده مناسب می پردازد.


حوزه های فعالیت جذب سرمایه گذار و شریک پروژه های کلیدی حـمایت از ایـده های نوآورانه‎