درباره ما

ريزي دقيق اقتصادي و سرمايه گذاري هاي پر بازده بمنظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم براي ايفاي حمايت ها و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود مي باشد. هدف اصلي شستا مديريت کارآمد منابع مالي تخصيص يافته با رويکرد سودآوري و ارزش افزوده حداکثري در بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي از طريق فعاليت هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني است. امروز پس از ۵/۲ دهه فعاليت مستمر، شستا به يکي از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي در سطح خاورميانه تبديل شده و با تدوين چشم انداز و افق هاي آرماني خود و برنامه ريزي استراتژيک مي رود تا در آينده اي نه چندان دور به يک بنگاه اقتصادي تراز اول در سطح جهاني تبديل شود.

شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) یکی از شرکت های تخصصی سرمایه گذاری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است که به عنوان یکی از شرکت های مهم زیر مجموعه شستا، در حوزه سرمایه گذاری برروی صنایع نوین مطرح گردیده و محدوده تمرکز آن شامل چهار حوزه فناوری های نانو، بایو، اطلاعات و ارتباطات است. بمنظور درک بهتر حوزه فعالیت های شرکت شمص تامین، لازم است توضیحاتی نیز در خصوص مجموعه شستا و هلدینگ های زیر مجموعه ارائه گردد. تأسيس شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) ضرورتي برخاسته از رسالت عظيم صندوق تأمين‌ اجتماعي درحفظ و صيانت از نيروهاي مولد کشور است. صندوق تأمين اجتماعي بعنوان محوري ترين صندوق بيمه اي کشور و يکي از بزرگترين نهادهاي بيمه اي منطقه غرب آسيا در راستاي تأمين آتيه نيروي کار کشور و خانواده هايشان نيازمند برنامه

بجز شرکت شمص تامین سایر شرکت های سرمایه گذاری مهم زیر مجموعه شستا عبارتند از:

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین: فعال در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی و فلزی

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین : فعال در حوزه سایر صنایع پوشش داده نشده سایر هلدینگ ها نظیر

کشاورزی، دامداری، لوازم خانگی، توریسم و غیره

شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین: يك هلدينگ چند رشته اي جهت سرمایه گذاری و سودآوری در بخش

ساختمان بر روی پروژه های مسکونی دارای توجیه مناسب کسب و کار و حمل و نقل

شرکت سرمایه گذاری تیپیکو: فعال در حوزه سرمايه ‌گذاري دارویی

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین: فعال در حوزه سرمایه گذاری سیمان

شرکت سرمایه گذاری صباتأمین: فعال در حوزه سرمایه گذاری در بازارهای مالی

شرکت سرمایه گذاری تاپيكو: فعال در حوزه سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي

شرکت سرمایه گذاری انرژی تأمین: یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) از جمله هلدینگ های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) است که در سال ۱۳۸۵ و با هدف سرمایه گذاری در صنایع نوین وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری نانو و فناوری های زیستی و صنایع وابسته تاسیس گردید. چشم انداز شرکت شمص تامین، یافتن و یا ایجاد پروژه های نوآورانه در زمـینه های گـونـاگـون بـر مـبـنـای جـدیـدتـریـن یـافـتـه هـا در حـوزه هـای فـنـاوری یـادشـده در راستای سرمایه گذاری سودآور و به موازات آن کمک در گسترش مرزهای فناوری کشور است. همچنین شرکت شمص تامین توسط پوشش ریسک و حمایت از ایده های نوین و شرکت های نوپا در راستای تحقق پتانسیل های موجود و در نتیجه به عنوان یک کار آفرین، مطرح خواهد بود. در شمص تامین ما همواره به ایده های نو خوشامد گفته و از سرمایه گذاری، پیشنهاد مشارکت و یا هرگونه همکاری سازنده در زمینه فناوری های نوین و وابسته استقبال می کنیم.

چشم انداز

بزرگترین و اثر بخش ترین سرمایه گذار در صنایع نوین کشور و کسب جایگاه سرآمد در سطح منطقه در افق ۱۴۰۰


ماموریت

مأموریت شرکت شمص تأمین عبارتست از سرمایه‏ گذاری در صنایع نوین از طریق تأسیس شرکت‏ها، خرید و فروش سهام مدیریت و راهبری از طریق مأموریت خرید و فروش فناوری، ارتقاء صنایع مستعد توسعه و مشاوره و برنامه ‏ریزی و نظارت در برنامه‏ های کلان ملی با رویکرد دانش بنیان.

راهبرد کلان

ایجاد هم افزایی و ارزش آفرینی در کسب و کار شرکت های زیر مجموعه، توسعه در صنایع نوین از طریق ایجاد و توسعه بازار صنایع نوین، تاسیس شرکت های داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکت های صنایع نوین، تمرکز بر حفظ، بهبود و غنی سازی وضعیت فعلی از طریق توسعه شرکت ها و محصولات موجود به سایر بخش های بازار و افزایش طیف محصولات مرتبط با محصولات قبلی

ارزش‎ها و باور‎ها

نظم و آراستگی فردی و سازمانی

وفاداری، تعلق سازمانی و تقویت کار گروهی

جلب رضایت ذینفعان

احترام به ارزش های انسانی و اجتماعی

بهبود مستمر سازمانی

خلاقیت، نوآوری و ارتقای بهره وری

صداقت و امانت داری

دیدگاه برد-برد در همکاری ها

رعایت مالکیت معنوی

ارائه محصولات ارزشمند و کیفی