شتاب دهنده


اگر به حمایت ما در زمینه ایده های نوآورانه خود نیازمندید، ما می توانیم در زمینه های گسترده ذیل با شما توسط مکانیزم های شتابدهنده و سرمایه گذاری همراهی کنیم.

همچنین می توانید ایده های نوآورانه خود را باتوجه به لیست ذیل برای ما جهت بررسی و اقدامات آتی ثبت و ارسال بفرمایید.

خدمات ارزش افزوده – محتوا محور

خدمات ارزش افزوده – مکان محور

خدمات ارزش افزوده – سلامت

خدمات ارزش افزوده – شبکه های اجتماعی

خدمات ارزش افزوده – امنیتی و هویتی

خدمات ارزش افزوده – خرده فروشی الکترونیک

خدمات ارزش افزوده – بانکداری و پرداخت الکترونیک

حمایت و مشارکت در طرح ها و ایده ها (شتاب دهنده)

 

تایید اعتبار