جذب سرمایه گذار و شریک


شما می توانید به ما در زمینه پشتیبانی از ایده های نوآورانه و شرکت های نوپا از طریق سرمایه گذاری، مشارکت و یا حتی ارائه ایده های سازنده یاری رسانی کنید.

لطفا پس از مطالعه حوزه های موردعلاقه فعالیت، فرم ذیل را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.

فرم جذب سرمایه گذار و شریک

 

تایید اعتبار