پروژه کارت هوشمند بیمه تامین اجتماعی با همکاری شرکت خدمات ماشینی تامین و شرکت رایتل که از زیرمجموعه های شرکت شمص تامین است در حال طی مراحل انتهایی فاز دوم-اثبات مفهوم است. این پروژه ملی که مدت زمان اجرای آن ۲۱ ماه تعیین شده، در راستای توسعه و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در کشور و حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی آغاز شده و در حال انجام است.

۲۵ شهریور ۱۳۹۴

طرح کارت هوشمند بیمه تامین اجتماعی

پروژه کارت هوشمند بیمه تامین اجتماعی با همکاری شرکت خدمات ماشینی تامین و شرکت رایتل که از زیرمجموعه های شرکت شمص تامین است در راستای پیاده سازی خدمات سلامت الکترونیک در سطح کشوری درحال انجام است.
۲۵ شهریور ۱۳۹۴

پروژه هوش تجاری شستا در مراحل پایانی

سامانه هوش تجاری شستا، شفافیت در عملیات و قدرت در تصمیم گیری بهنگام.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

مدیرعامل تامین اجتماعی: شرکت شستا سود ده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) سود ده است و خوشبختانه از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون، میزان سود سرمایه گذاری این شرکت افزایش یافته است.