تیم مدیریت

تیم مدیریت

پیام مدیرعامل

شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) مجموعه ای است بالنده و پیشرو که با بهره گیری از سرمایه انسانی متعهد و متخصص از طریق پوشش ریسک، مدیریت بهینه طرح ها و حمایت از ایده های خلاقانه و شرکت های نوپا در حوزه صنایع نوین و در سطح کشوری و بین المللی گام برداشته و از این طریق موجب تحقق پتانسیل های موجود، تجاری سازی موفق ایده های نوآورانه، تکمیل سبد خدمات ارزش افزوده و تقویت هم‌افزایی در زنجیره ارزش فعالیت‌های سازمانی گروه خود می گردد. کلیه اقدامات مزبور با هدف مطرح شدن شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (شمص) در زمره یکی از شرکت های سرمایه گذاری پیشرو و موفق در سطح ملی و منطقه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری نانو، فناوری های زیستی و بطور کلی صنایع نوین و با ارزش افزوده بالا صورت می پذیرد.

اعضا هیات مدیره

حسن رضوانی

کارشناس فیزیک کاربردی و کارشناس ارشد مدیریت


عضو هیات مدیره

ساسان جباری

کارشناس مهندسی الکترونیک و کارشناس ارشد مدیریت سیستم ها


عضو هیات مدیره

سید مجید صدری

مهندس کامپیوتر
نرم افزار


عضو هیات مدیره

عباس کاظمی

دکترای مدیریت
استراتژیک


مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

سعید خدامرادی

دکترای مدیریت
صنعتی


رئیس هیات مدیره